Welkom

Dit is de website van uitvaartvereniging De Laatste Eer te Hemelum. Deze website is nog in ontwikkeling.

De vereniging heeft meer dan 300 leden en is opgericht in 1900.Zij stelt zich ten doel om op basis van vrijwilligheid en onderlinge solidariteit  hulp te verlenen bij overlijden en een overledene op waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen naar de laatste rustplaats te brengen. Een taak die de vereniging al meer dan 100 jaar met zorg en toewijding op zich neemt. Deze website is bedoeld om u te informeren over de diensten die de vereniging verricht en over de voorwaarden die aan het lidmaatschap verbonden zijn.