Lidmaatschap

Lid worden kan vanaf de leeftijd van 18 jaar.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 18,00 per jaar als deze via een automatische machtiging wordt betaald.

Leden die geen machtiging hebben verleend dienen het bedrag zelf voor 1 april over te maken naar bankrekening NL 89 RBRB 09437 34 614 t.n.v. Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Hemelum.

Als de contributie op 1 april niet door de vereniging is ontvangen en er herinnerd moet worden wordt de contributie met € 2,00 verhoogd tot € 20,00

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid indien de ouders ook lid zijn.

Indien u lid wilt worden of hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Zie onder "contact"