Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

 

  • Jan Koster, voorzitter

 

  • Grytsje de Vries-Holtrop, secretaris

 

  • Sijtze de Boer, penningmeester

 

  • Tryntsje van den Akker-Postma, bestuurslid

 

  • Aukje Duijf, bestuurslid